Uw steun is nodig!

Om het werk van Nico en Janneke mogelijk te maken zijn er vanzelfsprekend ook financiële middelen nodig. Om in hun levensonderhoud te voorzien en de dagelijkse kosten te kunnen betalen zijn zij afhankelijk van uw giften.

U kunt uw donatie eenvoudig overmaken of een machtiging voor een periodieke bijdrage geven middels het formulier op deze pagina. Hierbij worden wel transactiekosten bij ons berekend. Het formulier biedt u de optie om deze kosten eventueel voor uw rekening te nemen.

U kunt ook zelf een bijdrage overmaken naar NL27 INGB 0388 8963 96 t.n.v. Stichting Stéphanos. Dit rekeningnummer is specifiek voor onze TFC. Middels onderstaande knop kunt u direct vanuit uw eigen bankapp een bedrag overmaken.

Belastingaftrek

Omdat Stéphanos een ANBI status heeft (RSIN 9230178) krijgt u uw gift waarschijnlijk deels weer terug bij uw belastingaangifte of als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Dit kan oplopen tot 49,5% van het gedoneerde bedrag voor particulieren en 25,8% voor bedrijven, waardoor u per saldo veel minder kwijt bent dan u doneert. Meer informatie daarover vindt u hier.

Donatieformulier


Hoeveel is er nodig?

Eenmalige kosten voorafgaand aan uitzending

Voordat de uitzending plaats kon vinden dienden er al diverse kosten gemaakt te worden. Het betrof daarbij niet alleen kosten in de voorbereiding, maar ook eenmalige uitgaven die nodig waren om in Malawi te kunnen gaan leven. Hieronder zijn de belangrijkste eenmalige uitgaven opgenomen die al voor of kort na de uitzending dienden te worden opgebracht.

Maandelijkse kosten in Malawi

De kosten die specifiek voor het project zijn, zoals materialen en vervoer van en naar de projectlocatie, worden vanuit de algemene middelen van Stichting Stéphanos gefinancierd. De kosten voor het levensonderhoud van Nico, Janneke en hun gezin dienen middels giften via de TFC te worden opgebracht. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte maandelijkse kosten voor levensonderhoud en overige kosten die vanuit de TFC worden betaald. Het overzicht zal enkele keren per jaar worden bijgewerkt op basis van de werkelijke kosten in de afgelopen periode.

Opbrengsten

De opbrengsten komen voort uit periodieke giften, eenmalige giften en acties. We zijn erg dankbaar voor iedereen die het werk van Nico en Janneke steunt middels een financiële bijdrage of door het meewerken aan acties. We zijn er echter nog niet! Onderstaand is in het kort opgenomen hoe we er financieel voor staan en wat er naar verwachting nog nodig is om de eerste 12 maanden vanaf oktober 2022 alle kosten te kunnen betalen.