Het project

Onze inzet zal voornamelijk gericht zijn op het uitbreiden van het werk dat Stichting Stéphanos al doet in Lilongwe naar omliggende dorpjes.  

Graag willen wij hoop brengen aan mensen die daar in totale armoede leven. 

  • Hoop op voldoende eten voor het hele jaar, door middel van landbouwtrainingen
  • Hoop voor de eeuwigheid, door middel van het geven van Bijbelstudies.
  • Hoop op gevarieerde voeding door middel van kooklessen, waardoor met name kinderen minder ziek zullen zijn en er minder ondervoeding is.
  • Hoop dat kinderen tenminste één maaltijd per dag krijgen, door middel van een voedselproject.
  • Hoop op God voor kinderen, door middel van kinderbijbelclubs, zodat kinderen hoop mogen krijgen op God.
  • Hoop op een liefdevol leven door middel van huwelijkstoerusting.

Graag willen wij ons in gaan zetten voor deze mensen.  Meer informatie over dit prachtige werk kunt u lezen op:  https://www.stephanos.nl/projecten/evangelisatie/evangelisatie-en-landbouwtraining.

Veel mensen vragen zich af hoe de voorbereiding op het vertrek eraan toe is gegaan of hebben andere praktische vragen over ons werk en leven in Malawi. De meest voorkomende vragen hebben we kort voor ons vertrek al eens zo goed mogelijk proberen te beantwoorden in een overzicht met veelgestelde vragen. Dat overzicht is hier te vinden.


Bezoek aan Malawi in oktober 2021

In oktober 2021 hebben wij Lilongwe reeds bezocht voor een oriënterend bezoek en om kennis te maken met de mensen die daar, onder andere via Stichting Stéphanos, werkzaam zijn. Onderstaand een korte indruk van dat bezoek.