Het project

Graag willen wij hoop brengen aan mensen die daar in totale armoede leven. 

Samen met de Malawiaanse collega’s van Stéphanos geven wij invulling aan de projecten in de dorpen rondom het Talandira Harvest Centre. Onze inzet zal voornamelijk gericht zijn op het uitbreiden van het werk dat Stichting Stéphanos al doet in Lilongwe naar omliggende dorpjes. Dit betreft voor ons met name:

 • Een sponsorprogramma voor weeskinderen, waarin vooral Janneke actief zal zijn. Dit houdt in dat weeskinderen in staat gesteld worden om naar school te gaan: Stéphanos betaalt voor hen het maandelijkse schoolgeld en draagt zorg voor een schooluniform en schoolspullen.
 • Landbouwtrainingen, waarbij de focus van de trainingen vooral ligt op het vergroten van de oogst door bijvoorbeeld het gebruik van mest en het roteren van gewassen. Dit project dient om de lokale bevolking duurzaam te helpen in de voedselvoorziening, aangezien voedseltekort een breed verspreid probleem is in Malawi.
 • Naast de landbouwtraining is er ook een voedselprogramma om te voorzien in eten voor kinderen die op dit moment thuis onvoldoende of zelfs niets te eten krijgen. Dit programma heeft een tijdje stilgelegen vanwege de maatregelen rondom het Cholera-virus, maar binnenkort wordt het weer opgestart. Hiermee worden dagelijks ongeveer 120 kinderen van voedsel voorzien. Aansluitend aan het voedselprogramma is er op dinsdag de kinderclub. Janneke is hier actief bij betrokken, en de onderwijsvrijwilliger ook, zolang zij in Malawi is. Dit houdt in dat kinderen een Bijbelverhaal te horen krijgen en een Bijbeltekst aanleren.
 • Het wekelijkse Youth Program: circa 40 jongeren komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbelverhaal, en de toepassing/verwerking ervan. Nico is een van de betrokkenen hierbij. Naast de bijbelactiviteiten zijn er sportieve activiteiten voor de tieners en activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen van hun vaardigheden. Een voorbeeld van het laatste is dat jongeren van Stéphanos een varken kunnen krijgen, waarvoor ze moeten zorgen. Ze worden dan uitgedaagd om na te denken over een plek waar het varken moet verblijven, wat het moet eten, wat er moet gebeuren als het ziek wordt, etc.

  Meer informatie over dit prachtige werk kunt u lezen op de website van Stichting Stéphanos


  Veelgestelde vragen

  Veel mensen vragen zich af hoe het leven in Malawi eruit ziet of hebben andere praktische vragen over ons werk en leven in Malawi. De meest voorkomende vragen hebben we onderstaand beantwoord. Heb je een andere vraag? Stel hem gerust via de Contact pagina!

  Wat doen jullie op het project?

  Op het project vinden landbouwtraining en evangelisatieactiviteiten plaats. In het eerste jaar kijkt Nico mee met alle activiteiten die er plaatsvinden, om zo met alles kennis te maken. Daarnaast is hij betrokken bij de wekelijkse tienerclub en de wekelijkse zondagschool (kinderclub). Janneke richt zich de eerste periode op het welbevinden van het gezin.

  Op welke manier krijgen jullie kinderen onderwijs?

  Voor dit schooljaar hebben we een onderwijsvrijwilliger, in de persoon van Juf Mirjam. Ze woont in een huurwoning, waar ook ruimte is om onze kinderen les te geven. Juf Mirjam keert echter in juli a.s. terug naar Nederland. Daarom zoeken wij dringend een nieuwe onderwijsvrijwilliger. Voor de vacature, zie dit nieuwsbericht

  De Eben Haëzer school in Utrecht heeft leermiddelen beschikbaar gesteld, waamee wij tot juli 2024 vooruit kijken. We zijn hier erg blij mee.

  Waar wonen jullie zelf?

  We huren een huis in de hoofdstad van Malawi, Lilongwe. Het huis voldoet in vrijwel alles aan westerse standaarden. Er ligt een flinke tuin omheen. Voor onze veiligheid en voor tuinonderhoud, maar ook voor huishoudelijke taken nemen we enkele Malawianen in dienst. Zodoende hebben we zelf meer tijd voor het werk op het project en voor ons gezin. Daarnaast levert dit voor drie gezinnen een inkomen op.

  Wat gebeurt er met jullie huis in Utrecht?

  Dit is in de verhuur. We kunnen dan in onze eigen woning wonen als we op verlof zijn.

  Hoe kom je aan inkomen? Komt er genoeg geld binnen?

  De afspraak met Stichting Stephanos is dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons levensonderhoud. De fondswerving is een belangrijke taak van onze Thuisfrontcommissie. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina 'financieel'. We zijn blij met de inzet van de  Thuisfrontcommissie. Ze zijn onmisbaar voor ons.


  Impressie

  Sinds oktober 2022 zijn wij woonachtig en werkzaam in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Naast het integreren in het land en de cultuur zijn we daar meer en meer bezig met werkzaamheden op de projecten van Stichting Stéphanos. Onderstaand een korte indruk van het land en het werk.