Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?


Particulieren (inkomstenbelasting)

Of uw gift fiscaal aftrekbaar is hangt van een aantal factoren af. Hieronder worden die kort toegelicht.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Dit betekent dat u, afhankelijk van hoeveel belasting u betaalt over uw inkomen, een deel van uw periodieke gift weer terugkrijgt bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst ziet een gift pas als periodiek wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het gaat jaarlijks om hetzelfde bedrag. Dit kan ook een vaste maandelijkse gift zijn;
  • De gift mag niet contant zijn gedaan;
  • U mag niets krijgen in ruil voor de gift;
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar of langer;
  • De gift moet vastgelegd zijn in een overeenkomst.

Met name de laatste twee voorwaarden zijn van belang voordat uw gift kan worden aangemerkt als periodiek. Om uw gift vast te leggen kunt u gebruik maken van dit formulier van de Belastingdienst.

Gewone giften

Alle giften die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen ziet de Belastingdienst als gewone giften, ongeacht of ze eenmalig of maandelijks worden geschonken. Hiervoor geldt ook dat u niets mag krijgen in ruil voor de gift en dat de gift niet contant mag zijn gedaan. Ook moet u de gift kunnen aantonen bijvoorbeeld middels een bankafschrift.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar, maar wel pas vanaf een bedrag ter hoogte van 1% van uw inkomen. U krijgt dus mogelijk minder terug van uw gift aan ons wanneer uw totale giften in een jaar nog niet aan dat bedrag zitten.

Actuele informatie

De volledige en actuele eisen die gesteld worden aan de aftrekbaarheid van giften voor particulieren kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.


Bedrijven (vennootschapsbelasting)

Voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kan een gift volledig worden opgevoerd als aftrekpost op de belastbare winst. Het maximum aan giften dat kan worden afgetrokken is 50% van de winst en ten hoogste € 100.000. De gift moet ook schriftelijk te bewijzen zijn en mag niet contant zijn gedaan. Hiermee krijgt u dus, afhankelijk van hoe hoog de winst is, 19% of 25,8% (o.b.v. 2023 tarieven) van uw gift weer terug als korting op de te betalen vennootschapsbelasting.

De volledige en actuele eisen die gesteld worden aan de aftrekbaarheid van giften voor bedrijven kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.