Onderwijsondersteuning

Jaarlijks zal een onderwijsvrijwilliger Nico en Janneke den Hartog ondersteunen bij hun werk in Malawi door les te geven aan hun schoolgaande kinderen. Zo kunnen de veldwerkers van Stephanos zich helemaal richten op de projecten waarvoor ze uitgezonden zijn, zoals het geven van landbouwtraining en het houden van kinderbijbelclubs om ook het Evangelie te delen. De onderwijsvrijwilliger zal hierbij zo nodig ook hand- en spandiensten verlenen. Samen sterk.

Vanaf september 2022 zal dit Mirjam Maljaars zijn. Mirjam was hiervoor werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht. Ze heeft drie maanden als onderwijsondersteuner in Ecuador les gegeven aan zendingsgezinnen.

Om dit vrijwilligerswerk van Mirjam mogelijk te maken is er vanzelfsprekend ook geld nodig. Stichting Stephanos zorgt voor de projectgelden. De veldwerkers en vrijwilligers zijn voor hun levensonderhoud echter afhankelijk van het thuisfront. Vandaar dat de thuisfrontcommissie van Mirjam graag een beroep op u/jou doet. Wat is het mooi dat zij haar tijd kan geven en dat wij daarin ook kunnen bijdragen door dit financieel mogelijk te maken.

U kunt uw donatie eenvoudig overmaken of een machtiging voor een periodieke bijdrage geven middels het formulier op deze pagina. Als u uw mailadres invult, wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het werk van Mirjam in Malawi. U kunt ook zelf een bijdrage overmaken naar NL31 INGB 0395 7119 32 t.n.v. Stichting Stéphanos. Dit rekeningnummer is specifiek voor het werk van de onderwijsvrijwilliger. Middels onderstaande knop kunt u direct vanuit uw eigen bankapp een bedrag overmaken.

Het streefbedrag is ondertussen ruimschoots behaald. Wilt u toch nog een bedrag overmaken dan kan dat. Extra gelden zijn nog altijd welkom en deze zullen dan worden doorgezet naar de TFC van familie Den Hartog.

Donatieformulier Onderwijsvrijwilliger