Veelgestelde vragen

In onze contacten komt een aantal vragen steeds terug. Hieronder gaan we daarop in.

Hoe staat het met jullie visum-aanvraag?

Eerder dit jaar hebben we een aanvraag ingediend voor een werkvisum. We weten dat deze in goede orde is ontvangen en op het juiste bureau ligt. De Malawiaanse overheid neemt ruim de tijd om deze te overwegen en goed te keuren.
Gelukkig kregen we toestemming op op een toeristenvisum naar Malawi te gaan. Op 14 oktober zijn we vertrokken. Reden tot dankbaarheid.

Wat doen jullie op het project?

Op het project vindt voornamelijk landbouwtraining en evangelisatieactiviteiten plaats. De afspraak is dat ik (Nico) eerst ga rondkijken bij de verschillende project-activiteiten.
Ik (Nico) ga vooral aansluiten bij de evangelisatieactiviteiten. Bijvoorbeeld het houden van Bijbelstudies in de dorpen rondom het Talandira Harvest Centre.
Janneke richt zich de eerste periode op het welbevinden van het gezin en het leren kennen van de nanny.

Op welke manier krijgen jullie kinderen onderwijs?

We hebben een onderwijsvrijwilliger gevonden, in de persoon van Juf Mirjam. Zij is voor de duur van een schooljaar met ons mee gegaan. Ze woont in een huurwoning, waar ook ruimte is om onze kinderen les te geven.
De Eben Haëzer school in Utrecht heeft leermiddelen beschikbaar gesteld voor het lopende en het komende schooljaar. We zijn verwonderd over deze dingen.

Waar wonen jullie zelf?

We huren een huis in de hoofdstad van Malawi, Lilongwe. Het huis voldoet in vrijwel alles aan westerse standaarden. Er ligt een flinke tuin omheen. Voor onze veiligheid en voor tuinonderhoud, maar ook voor huishoudelijke taken nemen we enkele Malawianen in dienst. Zodoende hebben we zelf meer tijd voor het werk op het project en voor ons gezin. Daarnaast levert dit voor drie gezinnen een inkomen op. In mei is er een container met onze spullen op transport gegaan naar Malawi. Deze is inmiddels naar ons huis in Lilongwe getransporteerd en uitgepakt.

Wat gebeurt er met jullie huis in Utrecht?

Dit is in de verhuur. We kunnen dan in onze eigen woning wonen als we op verlof zijn.

Hoe kom je aan inkomen? Komt er genoeg geld binnen?

De afspraak met Stichting Stephanos is dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons levensonderhoud. De fondswerving is een belangrijke taak van onze Thuisfrontcommissie. Deze commissie, maar ook anderen, hebben in de afgelopen maanden geld zoveel geld opgehaald, dat wij hier dit kalenderjaar van kunnen leven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de financiële dekking nog niet geheel rond is: er is circa 3.925 euro per maand nodig; tot op heden komt er gemiddeld 3.300 euro per maand binnen, waarvan inmiddels ongeveer 1.350 euro structurele steun betreft in de vorm van periodieke donaties. Het overige moet elke maand opnieuw opgehaald worden middels eenmalige giften en acties.

Hoe was de periode voor jullie vertrek?

Bij een emigratie komt veel kijken: je huis opruimen, verzekeringen, inentingen, presentaties, zorgen voor voldoende kleding, afscheid nemen met de kinderen van allerlei verschillende dingen, etc.
Het is veel werk geweest. Het leverde ook voldoening op: we werken aan het volgen van onze roeping. Daarnaast zijn we erg blij en dankbaar met alle hulp, steun en medeleven die we in de achterliggende tijd ontvangen hebben. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente is er een kerkdienst gehouden waarin we Gods zegen hebben gevraagd over ons werk in Malawi.